Reproduktivno zdravlje je preduslov zdravog potomstva

September 7, 2022

Reproduktivno zdravlje je preduslov zdravog potomstva

Prijavite se na našu e-mail listu!

* indicates requiredKondom je jedino sredstvo koje štiti od polno prenosivih bolesti, što se smatra jako važnim pri započinjanju seksulanih odnosa kako bi mladi mogli da budu bezbedni

 

Procenjuje se da je u svetu oko 20 dosto oboljenja kod žena, i 14 odsto oboljenja kod muškaraca, vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. Kako da na vreme shvatimo značaj ovog segmenta zdravlja, i da kontinuirano radimo na njegovom očuvanju, razgovaramo sa prim. dr Vesnom Vukotić Pavlović, specijalistom ginokologije i akušerstva.

– Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije reproduktivno zdravlje je stanje potpunog mentalnog, fizičkog i socijalnog blagostanja u svim područjima vezanim za reproduktivni sistem, a ne samo odsustvo bolesti ili nesposobnosti, dok se pod seksualnim zdravljem podrazumeva kontinuitet pozitivnih psihičkih, fizičkih i socio-kulturoloških iskustava vezanih za seksulanost. Možemo reći da se seksualno zdravlje nalazi u okviru reproduktivnog zdravlja, zato ćemo nadalje pričati o reproduktivnom zdravlju. Ovde se uglavnom misli na mlade, iz razloga što je u tom uzrastu najvažnije da se dobiju tačne i prave informacije, kako bi mladi mogli da razumeju koliko je bitno da znaju, i da se nauče, kako da brinu o svom reproduktivnom zdravlju, a samim tim i o zdravlju drugih. Drugačije rečeno – da slobodno odlučuju kada će i koliko često da imaju bezbedan i zadovoljavajući polni odnos, a da pritom očuvaju sposobnost da imaju zdravo potomstvo, pristup bezbednim, efikasnim i dostupnim sredstvima kontracepcije – kaže dr Vukotić Pavlović.

Prema njenim rečima očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja se obavlja kroz razne vidove edukacija, savetovanja, preventivne preglede, ali i lečenja ako je to potrebno. 

– Započinje se od ranog detinjstva, a najintenzivnije u adolescenciji. Treba napomenuti da se zbog trenda kasnijeg rađanja nastavlja i do menopauze, a kroz stalne edukacije o seksualnosti  i reprodukciji, kontracepciji, planiranju porodice, zaštiti od polno prenosivih bolesti, kao i prevenciji seksualnog zlostavljanja. 

Kako bi informacije bile dostupnije formirana su i savetovališta za mlade pri domovima zdravlja u kojima rade ginekolozi. 

– Organizuju se i predavanja i radionice za mlade sa segmentom koji je posvećen reproduktivnom zdravlju. Posete ginekologu su izdvojene u okviru savetolišta iz razloga da mladima nije neprijatno da dolaze u istu čekaonicu sa ostalim ženama. Najbolje je da pre stupanja u intimne odnose mladi dođu na savetovanje kod ginekologa radi dobijanja informacija koje su im potrebne. Nakon stupanja u intimne odnose savetuju se povremeni pregledi kod ginekologa – kaže dr Vukotić Pavlović.

 

Zašto je kondom najbolji izbor?

Seksualnost i stupanje u seksualne odnose su potpuno prirodne pojave, ali da bi sve prošlo bez posledica, jako je važno upoznati se sa svim metodama zaštite – ne samo od neželjene trudnoće, nego i od seksualno prenosivih bolesti. 

Kondom ili prezervativ spada u mehički vid zaštite kako od neželjene trudnoće tako i od polnoprenosivih bolesti. Savetujemo ga kada mladi stupaju u intimne odnose, kao i kada promene partnera. Jedino je sredstvo koje štiti od polno prenosivih bolesti, što se smatra jako važnim pri započinjanju seksulanih odnosa kako bi mladi mogli da budu bezbedni. Kao što znamo sve je više polnih bolesti kao što su HIV, kondilomi, hepatitis, sifilis, genitalni herpes, infekcije trihomonasom, gljivicama, kao i drugim bakterijama. U okviru radionica sa mladima sprovodimo obuku kako se koristi kondom, kao i edukaciju o polno prenosivim bolestima, kako bi shvatili značaj korišćenja kondoma. Jako važna informacija je da ga treba koristiti pri svakom seksualnom odnosu, bez obzira da li su plodni dani, i da li u kratkom vremenskom razmaku bude više od jednog odnosa.

 

Koje su posledice nekorišćenja zaštite?

Posledice nekorišćenja adekvatne zaštite su ogromne, dolazi do razvoja različitih polnih infekcija ako se ne koristi mehanički vid zaštite, dok u slučaju nekorišćenja drugih sredstava kontracepcije može doći i do razvoja trudnoće, koja je najčešće neželjena. Veliki je broj polno prenosivih bolesti, vrlo se lako prenose bez mehaničke zaštite pri seksulanom odnosu, i mogu dovesti od lakših do ozbiljnih infekcija koje ponekad mogu imati i trajne posledice. U slučaju pojave tegoba potrebno je što pre posetiti ginekologa, svako čekanje da tegobe same prođu komplikuje infekciju. 

 

Učestalnost polno prenosivih bolesti je i dalje je visoka?

Danas su mladima daleko dostupnije posete ginekologu kao i informacije o posledicama prekida trudnoće i polno prenosivim bolestima. Postoji trend pada maloletničkih trudnoća iz prethodno navednog razloga – bolje i dostupnije informisanosti. Učestalost polno prenosivih bolesti je i dalje visoka, i potrebna je bolja informisanost, prvenstveno podizanje svesti mladih da idu kod ginekologa. Ne znači svaka poseta i pregled, mogu otići i radi saveta.

 

Seksualnost ne sme da bude tabu tema? Smatrate li da je potrebno  edukovati roditelje da u krugu porodice pričaju s decom otvoreno o seksualnosti, da im pomognu, i podrže ih u njihovim razmišljanjima i stavovima, da im daju informacije koje su im potrebne, ili da ih upute tamo gde mogu da ih dobiju, pre svega kod lekara.?

Savetuje se da u prvu posetu mladi dođu zajedno, a ako to mladi žele – i kasnije. Sve više se podržava zajednički dolazak sa partnerom, i kao podrška, ali i da istovremeno dobiju informacije. Mladi mogu da se obrate i pedagogu i psihologu u školama kako bi inicirali predavanja i radionice koje će da održi ginekolog. Podsećam da postoje Savetovališta za mlade pri domovima zdravlja. Na osnovu dugogodišnjeg rada u Savetovalištu uočeno je da se mladi najčešće informišu o seksu od drugara, na internet sajtovima, kod komšinica. 

 

Kada je pravo vreme za prvu posetu ginekologu?

Nije definisano vreme za prvu posetu ginekologu, smatra se da kada osoba to želi – onda je pravo vreme. Neke osobe ranije sazrevaju i stupaju u seksualne odnose od drugih, njihova interesovanja se javljaju ranije. Vreme za prvu posetu ginekologu treba da bude kada ona to želi. Poseta ginekologu ne znači obavezno i pregled, bolje je prvi put doći radi upoznavanja sa ginekologom i saveta, tako se stiče poverenje, a potom i lakše dolazi na pregled.

 

Koje su optimalne godine za rađanje? S obzirom na trend sve kasnijeg ostvaravanja potomstva, a samim tim i učestalijih potreba za vantelesnom oplodnjom, važno je informisati mlade o optimalnim godinama za rađanje. 

Sve češće smo u situacijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da žene tek nakon 35. godine do 45 godine života krenu da ostvaruju potomstvo, a optimalan period za rađanje prvog deteta je od 25 do 30 godine života. Biološki sat nije moguće pomeriti. Trudnoće u kasnijim godinama su najčešće rizične, kako za majku, tako i za plod. Cilj našeg života je da dobijemo zdravo, i za život optimalno sposobno potomstva, to uvek treba da imamo na umu.

Vesna Vukotić Pavlović

 

Prijavite se na našu e-mail listu!

* indicates requiredPovezani članci:

Svetski dan zdravlja u Ada molu 2024

Svetski dan zdravlja u Ada molu 2024

Obeležili smo Svetski dan zdravlja u Ada molu u Beogradu! Hvala svim učesnicima i posetiocima Pogledajte celu galeriju na: https://www.festivalzdravlja.com/svetski-dan-zdravlja-u-ada-molu-u-beogradu-2024-galerija/

Prijavite se na našu e-mail listu!

* indicates required

Prijavite se na našu e-mail listu!

* indicates required